English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年4月2

星期一

韩敬东老师组讨论 

毛有东老师组会 

 来老师组会

2018年4月3

星期二

 

来老师组讨论

 

2018年4月4

星期三

 

 

 

2018年4月5

星期四

 

 

 

2018年4月6

星期五

 

学术沙龙

 

2018年4月7

星期六

 

 

 

2018年4月8

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年4月9

星期一

 

毛有东老师组会 

 来老师组会

2018年4月10

星期二

 

 

 

2018年4月11

星期三

赵宇轩组讨论 

  

 

2018年4月12

星期四

 

 

2018年4月13

星期五

 

学术沙龙

 

2018年4月14

星期六

 

 

2018年4月15

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年4月16

星期一

 

来老师组会 

2018年4月17

星期二

 

 

 

2018年4月18

星期三

 

 

2018年4月19

星期四

 

 

 

2018年4月20

星期五

 

学术沙龙

 

2018年4月21

星期六

 

 

 

2018年4月22

星期日

 

IGM讨论 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年4月23

星期一

 

毛有东老师组会 

来老师组会 

2018年4月24

星期二

 

 

 

2018年4月25

星期三

 

  

 

2018年4月26

星期四

毛有东老师组讨论 

 

2018年4月27

星期五

 

学术沙龙

 

2018年4月28

星期六

 

 

 

2018年4月29

星期日

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年4月30

星期一

 

毛有东老师组会 

 来老师组会

2018年5月1

星期二

 

 

2018年5月2

星期三

 

 

2018年5月3

星期四

 

 

2018年5月4

星期五

 

学术沙龙