English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年5月22

星期一

 

 

 来老师组会

2017年5月23

星期二

 

 欧阳颀老师组答辩  

 

2017年5月24

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年5月25

星期四

 

 

 

2017年5月26

星期五

 

学术沙龙

 

2017年5月27

星期六

 

 

 

2017年5月28

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年5月29

星期一

 

 

 来老师组会

2017年5月30

星期二

 

 

 

2017年5月31

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年6月1

星期四

 

汤超老师、欧阳老师、来鲁华老师等老师讨论

 

2017年6月2

星期五

 

宋晨老师组会

 

2017年6月3

星期六

 

 

 

2017年6月4

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年6月5

星期一

 

 

来老师组会 

2017年6月6

星期二

 

 

 

2017年6月7

星期三

 

 

张剑寒小组讨论

2017年6月8

星期四

 

 

 

2017年6月9

星期五

 

学术沙龙

 

2017年6月10

星期六

 

 

 

2017年6月11

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年6月12

星期一

 

 

来老师组会 

2017年6月13

星期二

 

 

 

2017年6月14

星期三

 

 

张剑寒小组讨论 

2017年6月15

星期四

 

 

 

2017年6月16

星期五

 

宋晨老师组会

 

2017年6月17

星期六

 

 

 

2017年6月18

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2017年6月19

星期一

 

 

 来老师组会

2017年6月20

星期二

 

 

2017年6月21

星期三

 

 张剑寒小组讨论

2017年6月22

星期四

 

 

2017年6月23

星期五

 

学术沙龙