English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2019年04月22

星期一

 李方廷老师组会

毛有东老师组会 

 来老师组会

2019年04月23

星期二

 

 

2019年04月24

星期三

 

 

 

2019年04月25

星期四

 

 

2019年04月26

星期五

 

学术沙龙

 

2019年04月27

星期六

 

 

 

2019年04月28

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2019年04月29

星期一

 

毛有东老师组会 

 来老师组会

2019年04月30

星期二

 

韩敬东老师组会 

 

2019年05月01

星期三

李方廷老师组会 

  

 

2019年05月02

星期四

 

 

2019年05月03

星期五

 

学术沙龙

 

2019年05月04

星期六

 

 

2019年05月05

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2019年05月06

星期一

 

毛有东老师组会

来老师组会 

2019年05月07

星期二

 

 

2019年05月08

星期三

 

2019年05月09

星期四

 

 

2019年05月10

星期五

学术沙龙

 

2019年05月11

星期六

 

 

 

2019年05月12

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2019年05月13

星期一

 

毛有东老师组会 

来老师组会 

2019年05月14

星期二

 

 

 

2019年05月15

星期三

 

  

 

2019年05月16

星期四

 

2019年05月17

星期五

 

学术沙龙

 

2019年05月18

星期六

 

 

 

2019年05月19

星期日

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2019年05月20

星期一

毛有东老师组会 

 来老师组会

2019年05月21

星期二

 

 

2019年05月22

星期三

 

 

2019年05月23

星期四

 

 

2019年05月24

星期五

 

学术沙龙